عکاسی حرفه‌ ای چیست؟ What is professional photography

هر عکس اشتیاق یک سوژه برای جاودانگی ست و عکاسی حرفه ای پاسخی به این تمنا است!

در روزگاری که عکاس‌خانه‌ها را عکاسی می‌نامیدند؛ حرفهٔ عکاسی با مکانی که ویژهٔ عکس‌گرفتن بود معنا می‌شد.

این در حالی است که امروزه هر فضای داخلی و خارجی در موقعیت‌های مکانی متفاوت می‌تواند یک عکاس‌خانه باشد.

در گذشته عکاسی حرفه ای یک مکان بود و امروز یک امکان است!

 به‌این‌ترتیب استفاده از تجهیزات عکاسی به طور آزادانه و خلاقانه به عکاسی حرفه ای معنایی دیگر بخشیده و آن را به یک امکان تبدیل کرده است.

انجام عکاسی حرفه‌ای ترکیبی از درک فنی و تفکر خلاق است که با همکاری تجهیزات عکاسی و ابزار مختلف نورپردازی و سیستم‌های پردازش عملیاتی می‌شود.

به عبارتی عکاسی حرفه ای چیزی فراتر از تسلط بر دوربین یا داشتن بهترین تجهیزات دوربین است.