چه چیزی یک عکاس حرفه ای را تعریف می‌کند؟

هیچ عکس تصادفی در نمونه کارهای تجاری وجود ندارد!

بنابراین، یک عکاس حرفه‌ای کسی است که دقیقاً می‌داند چه عکسی گرفته است.

عکاس حرفه ای برای ثبت زمان و مکان و سوژه؛ آگاهانه اقدام می‌کند و می‌داند چرا و به چه روشی، چه چیزی را ثبت کند.

عکاس حرفه ای با دانش قبلی می‌داند از چه روش و تکنیک های عکاسی برای ثبت تصویر استفاده می‌کند.

همچنین یک عکاس حرفه‌ای تسلط و انتظارات آگاهانه‌ای از تجهیزات عکاسی و تصویربرداری دارد؛ می‌داند هر تصویر دقیقاً در چه شرایطی ثبت می‌شود.

این ایده بسیار ساده است اما می‌تواند به یک میدان دید گسترده در عکاسی حرفه‌ ای تبدیل شود:

یک عکاس حرفه ای هر مشخصات تصویری را که می‌خواهد با ابزار عکاسی یا تصویربرداری ثبت کند؛ قبل از فشردن دکمه شاتر با چشمان خود ثبت کرده است.

  به‌این‌ترتیب، تجهیزات عکاسی تنها ابزاری واسطه‌ای هستند که دریافت عکاس حرفه ای را از مغز او به صفحهٔ نمایش منتقل می‌کنند.