ویژگی‌ های یک عکس خوب چیست؟

یک عکس خوب نه‌تنها به لحاظ فنی عکسی سلامت است، بلکه راوی یک داستان نیز هست؛ حکایت قصه‌هایی از روابط که به صورت‌های زیر روایت می‌شود:

ماندگار کردن لحظه‌ای که می‌گذرد

ثبت و بازنمایی رویدادها

بیانگر روابط فردی و اجتماعی

انتقال‌دهنده احساسات

بازگوکنندهٔ رابطهٔ انسان با اشیا

نمایش کارکرد اشیا

نمایان کردن ارتباط انسان با طبیعت

بازخوانی صدای طبیعت

پاسخی به نیازهای زیباشناسانهٔ انسان